Nové predpisy pre drony | 2020Tabuľka zobrazujúca kategórie

Podľa novo pripravovaných leteckých predpisov, ktorých časť nadobudne platnosť od 1.7.2020 budú drony rozdelené do kategórií a podkategórií podľa hmotnosti a bude povinná registrácia. Registračné rozhrania sa pripravuje.

Rozdelenie kategórii:

 

1. Otvorená (Open) – kategória prevádzky bezpilotných systémov, u ktorých sa vzhľadom na súvisiace riziká nevyžadujú povolenie príslušného úradu, ani vyhlásenie prevádzkovateľa UAS pred uskutočnením prevádzky.

 

2. Špecifická (špecifík) – kategória prevádzky bezpilotných systémov, u ktorých sa vzhľadom na súvisiace riziká vyžaduje povolenie príslušného úradu pred uskutočnením prevádzky, s uvážením zmierňujúcich opatrení identifikovaných v posúdení prevádzkového rizika, s výnimkou určitých štandardných scenárov, pri ktorých je vyhlásenie prevádzkovateľa dostačujúce, alebo prípadu, kedy je prevádzkovateľ držiteľom osvedčenia prevádzkovateľa ľahkého UAS (LUC) s príslušnými právami.

 

3. Certifikovaná (Certified) – kategória prevádzky bezpilotných systémov, u ktorých vzhľadom na súvisiace riziká je vyžadvaná certifikácia bezpilotného systému, osvedčenie spôsobilosti diaľkovo riadiaceho pilota a schválenie prevádzkovateľa príslušným úradom, aby sa zabezpečila primeraná úroveň bezpečnosti.

 

Drony, používané pre rekreačné a športové použitie budú spadať do prvej kategórie Otvorená, ktorá bude mať tri podkategórie a hmotnostné kategórie dronov:

 

A1 – Let nad osobami (nie nad zhromaždením ľudí)

  • C0: Hmotnosť 0 – 250 g, rýchlosť max. 19 m / s, max. Výška 120m, bez ostrých hrán (s výnimkou hračiek),
  • C1: Hmotnosť 251 g – 900 g, rýchlosť <19 m / s, odolnosť, bez ostrých hrán, fail-safe, osvetlenie, varovanie pri nízkom napätí

 

A2 – Let v blízkosti osôb (> 30 m horizontálne)

  • C2: Hmotnosť 901 g – 4 kg, rýchlosť <19 m / s, vysoká odolnosť, bez ostrých hrán, fail-safe, osvetlenie, varovanie pri nízkom napätí

 

A3 – Let mimo husto osídlené priestory (> 150 m horizontálne)

  • C3: Hmotnosť 4 kg – 25 kg, rýchlosť <19 m / s, vysoká odolnosť, bez ostrých hrán, fail-safe, osvetlenie, varovanie pri nízkom napätí – C4: Hmotnosť 4 kg – 25 kg

 

Podobné rozhodnutia a vyjadrenia sú celkom komplikované a každé vyjadrenie sa odvoláva na ten a ten predpis, čiže je zložité a obtiažne urobiť správny výcuc. Článok sme sa snažili pripraviť v čo najkratšom čase. Pokiaľ nájdete nejakú nezrovnalosť, pokojne nám napíšte. Ďakujeme.

 

Odporúčame pozrieť aj Legislatíva v oblasti UAV alebo ako (ne)lietať s dronmi na Slovensku v roku 2019/2020.

Matej Golis

Matej Golis


Som fanúšikom GoPro kamier a dronov, ktoré ma očarili natoľko, že som sa rozhodol založiť portál SmartWear.sk a prinášať novinky z tejto oblasti. GoPro mám všade so sebou a určite aj teraz točím všetko naokolo. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na info@smartwear.sk :-)