E-shop
Domov / Návod na aplikáciu DJI Fly: Ovládnite svoj dron | 1. časť

Návod na aplikáciu DJI Fly: Ovládnite svoj dron | 1. časť

1. ČASŤ: NASTAVENIE DÔLEŽITÝCH PARAMETROV Drony DJI sú veľmi obľúbené medzi nadšencami ale aj profesionálmi. Na to aby ste váš dron dokázali využiť čo najlepšie je potrebné aby ste ho mali správne nakonfigurovaný, tak aby vás počas letu nič neprekvapilo a aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Preto vám v niekoľkých častiach nášho seriálu poradíme ako svoj […]

1. ČASŤ: NASTAVENIE DÔLEŽITÝCH PARAMETROV

Drony DJI sú veľmi obľúbené medzi nadšencami ale aj profesionálmi. Na to aby ste váš dron dokázali využiť čo najlepšie je potrebné aby ste ho mali správne nakonfigurovaný, tak aby vás počas letu nič neprekvapilo a aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Preto vám v niekoľkých častiach nášho seriálu poradíme ako svoj dron nakonfigurovať a ovládať a prezradíme aj niekoľko skrytých, alebo menej obvyklých nastavení.   

Model DJI Mini 3 Pro

Uvedené nastavenia budeme vykonávať na modeli DJI Mini 3 Pro v súprave s ovládačom DJI RC so vstavaným displejom. Tento ovládač má výhodu v tom, že k nemu nepotrebujete pripájať smartfón, jednoducho zapnete a lietate. Je to praktickejšie, aj keď o niečo drahšie riešenie. Ovládanie a funkcie, ktoré opíšeme, sú však rovnaké ako pri ovládaní ovládačom DJI N1 a smartfónom a s malými odchýlkami platia aj pre ostatné modely dronov DJI. Pokiaľ si dron správne nakonfigurujete, nastavenia zostanú uložené aj pre ďalšie lety. Na to, aby ste to mohli vykonať, musí byť dron aj diaľkový ovládač zapnutý a dron musíte mať zaregistrovaný vo svojom účte DJI. V prvej časti si prejdeme niektoré základné nastavenia, ktoré by ste si určite mali skontrolovať, než bude váš dron po prvýkrát letieť, prípadne ak predtým s dronom lietal niekto iný.

Nastavenia budeme vykonávať v hlavnom menu do ktorého sa dostanete zvolením troch bodiek v pravom hornom rohu displeja.

Nastavenie bezpečnosti

V menu zvoľte záložku Safety (Bezpečnosť). Tu nastavujete, ako sa má dron správať v kritických situáciách.

V prvej položke (Obstacle Avoidance Action) nastavujete, čo dron urobí, ak deteguje prekážku. Môžete nastaviť Bypass (obíde ju) alebo Brake (zastaví pred ňou). DJI Mini 3 Pro má senzory priblíženia zvrchu, zospodu, spredu a zozadu. Odporúčame nastaviť voľbu Bypass. Dron sa pri priblížení snaží prekážku obletieť. Vyhodnocuje pri tom, kde má voľné miesto, takže ak ide napríklad o nejakú tabuľu alebo stromček, môže sa vyhnúť do strany, podletieť alebo preletieť. Voľba Brake je vhodná skôr do vnútorných priestorov, kde prekážky nemožno obletieť. Ak nastavíte OFF, systém nebude detegovať prekážky. Myslite na to, že ak budete letieť do strany, či už ručne, alebo pri niektorom z automatických režimov, dron nedeteguje prekážky zboku, takže venujte pozornosť tomu, kde a v akej výške letíte. Možnosť letu do strany sa dá vypnúť voľbou Disable Sideways Flight. S touto voľbou je ale úplne vyradený let do boku, takže môžete ísť iba dopredu a dozadu a zatáčať.

Nižšie v menu Safety nájdete posuvníky na nastavenie obmedzenia maximálnej výšky a vzdialenosti. Maximálna prípustná výška letu je podľa predpisov 120 m nad zemou a mimo letových zón. Nastavte si ju preto tak, aby zodpovedala predpísanej maximálnej výške v mieste, kde lietate. Po jej dosiahnutí vás dron upozorní pípaním aj varovným nápisom. Dron môže lietať v maximálnej vzdialenosti, v ktorej naň máte výhľad. Aj pokiaľ samotný dron nevidíte, musíte mať prehľad o priestore, kde lieta, aby ste videli, či sa tam nepohybujú iné lietajúce zariadenia. Ak je dron od vás vo väčšej vzdialenosti, je dôležité aby medzi vami a dronom neboli žiadne prekážky, inak hrozí strata signálu.

Veľmi dôležité je nastavenie výšky vo voľbe Auto RTH Altitude. Určuje, v akej výške sa dron bude k vám vracať v režime návrat domov RTH (Return to Home). Pri lietaní v bežnom teréne odporúčame nastaviť výšku 70 m. No ak lietate v blízkosti vysokých budov alebo iných objektov, treba nastaviť výšku väčšiu, ako je najvyšší objekt v okolí. Dôležité je to hlavne preto, že ak dôjde k strate signálu (rušenie, zaletenie za objekt, zlyhanie vysielača) a vy máte nastavený automatický návrat domov, dron chvíľu letí späť po trase, ktorou prilietal, ak sa však neobnoví príjem signálu, vystúpi do prednastavenej výšky a vracia sa domov po najkratšej trase. Po ceste síce deteguje prekážky, ale ak je nastavená malá výška, napríklad pod úrovňou stromov, nemusí sa vedieť všetkým vyhnúť a môžete oň prísť.

V menu Advanced Safety Settings – Signal Lost môžete nastaviť, čo má dron urobiť pri strate signálu: RTH – návrat domov, Descend – pristátie, Hover – zostane visieť na mieste. Odporúčame nastaviť RTH. V iných prípadoch budete musieť dron dohľadávať v teréne.

Nastavenie ovládania

Nastavenia pre ovládanie drona nájdete v menu Control.

Voľbou Units si môžete nastaviť zobrazované jednotky, pre nás je zaujímavá voľba Metric (m)

Voľba Subject Scanning zapína detekciu objektov. Funguje však iba v niektorých režimoch.

Zaujímavou voľbou je Gain and Expo Tunning. Odporúčame používať iba skúseným používateľom. V tomto menu si môžete podrobne nastaviť správanie dronu z hľadiska ovládania.  Je to zaujímavé hlavne pre filmárov, pretože sa tu dá presne nastaviť ako bude dron reagovať na ovládanie. Môžete trebárs nastaviť že pri otáčaní sa dron jemne rozbehne a po uvoľnení páčky sa zastaví s jemným dojazdom, alebo že bude reagovať ihneď. Všetky parametre sa pritom nastavujú pre každý kanál zvlášť. Ak sa vám nastavenia nepáčia, môžete ich jednoducho zresetovať do pôvodných. 

Dôležitá voľba je Gimbal Mode, ktorú pri bežnom lietaní nastavte na Follow Mode. V tom prípade gimbal udržuje stálu rovinu horizontu a stabilizuje zábery. Tento režim je preto vhodný pokiaľ s dronom chcete filmovať alebo fotiť. FPV Mode (First Person View – pohľad z kabíny) je vhodný, ak pri lietaní budete používať videookuliare.  Tie vám poskytujú pohľad, akoby ste sedeli na mieste pilota. V tomto prípade však gimbal sleduje všetky náklony dronu, preto je toto nastavenie vhodné skôr na rekreačné polietanie.

V menu Gimbal Calibration môžete skalibrovať polohu gimbalu. Táto funkcia je užitočná aj si kamera neudržuje správnu polohu a obraz je naklonený na niektorú stranu.

Tlačidlom Recenter Gimbal vrátite Gimbal do základnej polohy.

V tomto menu ďalej nájdete režim ovládania Stick Mode. Ak ste napríklad ako modelár zvyknutí mať ovládanie stúpania na pravej strane, zvoľte Mode 1, inak nechajte Mode 2.

Vo voľbe Button Customization si môžete priradiť svoje funkcie ovládacím tlačidlám. Na diaľkovom ovládaní sú dve pomocné  tlačidlá na spodnej časti ovládača a dva otočné ovládače vpredu ktorým môžete nastaviť funkcie podľa svojich potrieb.

Nastavenie kamery

DJI Mini 3 Pro je určený predovšetkým na filmovanie a fotenie. Na dosiahnutie najlepších výsledkov však treba mať správne nastavenú kameru. V menu Camera môžete nastaviť základné parametre kamery.

Format: MP4 vyberte na nenáročné natáčanie bez spracovania. Na spracovanie je lepšie zvoliť MOV.

Coding Format – môžete si vybrať medzi kompresiou H.264 alebo H.265. V zásade je rozdiel vo veľkosti výsledného videa, H.264 zaberie viac miesta. H.265 však má jednu veľkú výhodu. Ak si vo voľbe Color nastavíte namiesto profilu Normal D-Cinelike, záznam bude prebiehať s farebnou hĺbkou 10 bitov. D-Cinelike nahráva video v takzvanom Log režime s nízkym kontrastom a farby vždy treba upravovať v postprodukcii. Preto toto nastavenie používajte iba vtedy, ak plánujete úpravu farieb videa. 10 bitové nahrávanie vám umožňuje väčší rozsah úpravy farieb, vyváženia bielej, jasu a ďalších parametrov videa.

Nižšie nájdete voľbu Storage, kde vidíte výber úložiska. Skontrolujte si, aby bola vybraná SD karta. Po jej výbere ju tu môžete aj naformátovať.

Voľbou Anti Flicker zapínate filter blikania svetelných zdrojov. Väčšinou stačí nastaviť voľbu Auto.

Nižšie nájdete voľby Cache When Recording s voľbou maximálnej veľkosti Cache. Táto voľba zapína súbežné nahrávanie všetkých záznamov na kartu uloženú v ovládači (alebo smartfóne) v nízkom rozlíšení (1080p). Záznam sa po zaplnení predvolenej kapacity premazáva. Táto funkcia je užitočná na to, že si po pristátí môžete priamo v ovládači (smartfóne) pozrieť náhľad záberov, ktoré ste nahrávali, bez toho, aby ste museli mať zapnutý dron. Má význam aj v prípade, že dron niekde havaruje. V ovládači je uložený záznam z neho, ktorý môže pomôcť pri hľadaní. Na to však má dron vo výbave aj ďalšie veci. Tým sa ale budeme venovať v ďalšej časti.

Nastavenie prenosu

V menu Transmission nájdete voľby prenosových kanálov. Pomocou Frequency môžete nastaviť preferované pásmo prenosu 2,4 alebo 5,8 GHz. Pokiaľ to nie je nutné kvôli legislatíve krajiny kde lietate alebo z iných dôvodov, odporúčame ponechať voľbu Dual Band. V tomto prípade si systém automaticky preskenováva celé využiteľné pásmo a nastavuje prenos podľa aktuálnych podmienok v éteri aby nedochádzalo k rušeniu a interferenciám signálu. 

Preto je najlepšie aj voľbu Channel Mode nechať nastavenú na Auto. Nižšie potom vidíte graf rušenia v rámci využiteľného pásma. Ideálny stav je, pokiaľ je graf čistý. Každý výstupok zobrazuje nejaké potencionálne rušenie, respektíve využívanú frekvenciu. Graf sa zobrazuje v reálnom čase a môžete podľa neho rýchlo posúdiť nakoľko je vaše okolie zarušené rádiovými signálmi.

Informácie o zariadení

V menu About nájdete informácie o zariadení a nainštalovanej verzii softvéru. V položke Aircraft Firmware a Fly Safe Data môžete skontrolovať aktualizácie softvéru a letových dát. Hlavne ak ste dlhšie nelietalo, odporúčame ešte doma na WiFi skontrolovať dostupné aktualizácie a nainštalovať ich.

magnifiercrosschevron-down