E-shop
Domov / Legislatíva lietania s dronmi na Slovensku 2021/2022

Legislatíva lietania s dronmi na Slovensku 2021/2022

Od 1.1.2021 je v platnosti nová európska legislatíva lietania s dronmi platná pre všetky členské štáty EÚ.  Zmeny v pravidlách používania dronov sa týkajú všetkých prevádzkovateľov, či už ide o rekreačné alebo profesionálne využitie. Všetky spôsoby využitia dronov budú po novom rozdelené do 3 základných skupín: OTVORENÁ, ŠPECIFICKÁ a CERTIFIKOVANÁ skupina. Ide o rozdelenie prevádzok podľa typu a miesta použitia – nie […]
DJI Inspire 2 a stabilizačný záves Zenmuse X7 s 35 mm objektívom | Zdroj: zdronu.sk

Od 1.1.2021 je v platnosti nová európska legislatíva lietania s dronmi platná pre všetky členské štáty EÚ.  Zmeny v pravidlách používania dronov sa týkajú všetkých prevádzkovateľov, či už ide o rekreačné alebo profesionálne využitie. Všetky spôsoby využitia dronov budú po novom rozdelené do 3 základných skupín: OTVORENÁ, ŠPECIFICKÁ a CERTIFIKOVANÁ skupina. Ide o rozdelenie prevádzok podľa typu a miesta použitia – nie hmotnostné či komerčné a nekomerčné rozdelenie využitia.

Majoritná časť využitia tvorí kategória OTVORENÁ (napr. prevádzka pri tvorbe záberov a videí s malými dronmi v bezpečnej vzdialenosti od ľudí). Naopak, pri kategórii CERTIFIKOVANÁ budú pravidlá na prevádzkovanie najprísnejšie (napr. preprava nákladu, v budúcnosti preprava osôb v zastavaných oblastiach a podobne). Slovenskej republike sa však nepodarilo splniť 2 základné podmienky implementácie nových predpisov. Prvou z nich je zriadenie registra prevádzkovateľov UAV a druhou je možnosť absolvovania online školenia a skúšky, ktorú je možné urobiť doma pomocou počítača - ukážka regitrácie v Čechách.  

Model Mavic 2 Enterprise DUAL s prídavným svetlom

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/947 ICAO totižto udeľuje povinnosť registrovať každého užívateľa, ktorý prevádzkuje dron ťažší ako 250 g alebo je vybavený zariadením schopným zachytiť osobné údaje (kamera, fotoaparát). Po registrácii do systému bude užívateľovi pridelený špecifický 12-miestny kód, ktorý používa pre všetky svoje zariadenia (drony). Odpadá teda povinnosť registrovať každý dron zvlášť. Stačí registrácia osoby (fyzickej alebo právnickej) prevádzkujúcej dron. Treba však zdôrazniť, že tento systém registrácie užívateľov dronov nebol k 1.1.2021 na Slovensku vytvorený. Podobne je to s absolvovaním online školenia ukončeného testom. Kým sa tak stane, užívatelia využívajúci drony v profesionálnej sfére budú obmedzení naďalej len na územie Slovenska. Pozitívne je, že v rámci pravidiel lietania s dronmi pre hobby pilotov sa zatiaľ z pôvodných pravidiel mení iba minimum vecí.

V Čechách je od 01.01.2021 potrebné sa registrovať a vytvoriť online test.

OTVORENÁ KATEGÓRIA LIETANIA S DRONMI

Bežní hobby užívatelia, ale aj profíci s menšími nárokmi budú spadať do otvorenej kategórie prevádzky dronov. Tu nebude nutné získať žiadne špeciálne povolenie (okrem online testu či registrácie prevádzkovateľa UAV). Otvorená kategória je ďalej rozdelená do 3 podkategórii v závislosti od hmotnosti dronu a vzdialenosti letu od osôb a budov.

Podkategória A1 - možnosť lietať aj v urbanistickej oblasti (bez minimálnej vzdialenosti od budov), ale nie nad davom ľudí. - nutnosť absolvovať online test (na Slovensku aktuálne nie je možné) - možnosť prevádzky dronov certifikácie C0 (hmotnosť do 0,25 kg) a C1 (hmotnosť od 0,25 do 0,9 kg). - od značky DJI sem patrí Mavic Mini, Mini 2 a Mavic Air 2. Keďže drony od najpoužívanejších výrobcov (napr. DJI) zatiaľ neprešli certifikáciou a pridelením označenia C0 až C4 , riadime sa prechodnými podmienkami pre necertifikované drony. Prechodné podmienky Možnosť lietať s necertifikovanými dronmi do 0,5kg. Prechodné podmienky v podkategórii A1 sú prísnejšie pre necertifikované drony. Na rozdiel od dronu s certifikáciou C1 (do 0,9kg) pre necertifikovaný dron v podkategórii A1 platí maximálna hmotnosť iba 0,5kg.

Podkategória A2 - zákaz lietania v bližšej vzdialenosti ako je 30m od osôb - nutnosť absolvovať online test doplnený teoretickým preskúšaním na príslušnom úrade - možnosť prevádzky dronov certifikácie C2 (hmotnosť od 0,9 do 4 kg) - od značky DJI sem patrí  Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom. Prechodné podmienky Možnosť lietať s necertifikovanými dronmi do 2kg . Prechodné podmienky v podkategórii A2 sú prísnejšie pre necertifikované drony . Narozdiel od dronu s cerifikáciou C2 (do 4kg) pre necertifikovaný dron v podkategórii A2  platí maximálna hmotnosť iba 2kg.

Podkategória A3 - do tejto podkategórie patria zariadenia s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 25 kg a rýchlosťou letu do 19 m/s, takže ide o drony kategórie C2, C3 a C4 a individuálne postavené drony.  Vykonávanie letov v takej vzdialenosti, aby nezúčastnené osoby neboli vykonaním letu ohrozené, najmenej však 150 m od obývaných oblastí. - nutnosť  absolvovania online testu (na Slovensku aktuálne nie je možné).

Na obrázku zľava DJI Mavic 2 PRO a DJI Mini 2

OSOBITNÁ KATEGÓRIA LIETANIA S DRONMI

Ide o prevádzku, pri ktorej sa vyžaduje let nad rámec pravidiel otvorenej kategórie (let vo výške nad 120 metrov, let v zastavaných oblastiach s ťažšími dronmi ako v otvorenej kategórii a podobne). Aktuálne existujú 3 druhy prevádzkových povolení pre osobitnú kategóriu dronov. Jednotlivé typy povolenia sa budú odlišovať v náročnosti získania a v možnosti odchýliť sa od pravidiel, ktoré sú platné pre „Á-čkové kategórie“.    Bližšie informácie o aktuálnych pravidlách lietania s dronmi na Slovensku zhrnul portál Aprop.sk. Okrem iného bližšie vysvetľuje spôsob vykonávania cezhraničných letov s dronmi a definuje podmienky, podľa ktorých majú postupovať aktuálni držitelia povolení pre výkon leteckých prác.  

Záver

Prosíme Vás, snažte sa dodržiavať dané pravidlá aby ste ich nám všetkým svojim nesprávnym konaním nezhoršili. Všetky informácie si môžete podrobne naštudovať na webovom sídle Dopravného úradu.  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mail info@smartwear.sk alebo telefonicky na +421 904 543 772. Prípadne môžete využiť aj náš online chat.  

Legislatíva v oblasti UAV alebo ako (ne)lietať s dronmi na Slovensku v roku 2019/2020  

magnifiercrosschevron-down